Biuro Usług Informatycznych "BUFOR"  dr Krzysztof Mazurek - Konsultacje

Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" udziela profesjonalnych konsultacji i doradztwa informatycznego w zakresie:

  • informatyzacji stanowisk pracy,

  • zakupu i instalacji sprzętu komputerowego oraz akcesoriów,

  • zakupu, instalacji i konfigurowania oprogramowania użytkowego i systemowego,

  • konfigurowania sprzętu,

  • instalacji i konfigurowania sieci,

  • prowadzenia auditów infrastruktury informatycznej firm i tworzenia dokumentacji posiadanego sprzętu,

  • wykonywania auditów przedwdrożeniowych.

Celem konsultacji jest przygotowanie kompleksowych założeń informatyzacji firmy wraz z oceną potrzeb w zakresie przygotowania stanowisk pracy, zakupu sprzętu jak również zakupu oraz instalacji oprogramowania systemowego i użytkowego zgodnie z potrzebami firmy. Biuro współpracuje ze stałymi dostawcami sprzętu komputerowego, zapewniając wysoką jakość dostarczanych komputerów i akcesoriów.

Wraz z konsultacjami Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" organizuje i prowadzi profesjonalne szkolenia pracowników,
przygotowując ich do pracy na nowych stanowiskach.

Pracownicy Biura posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe (również pedagogiczne) oraz wieloletnią praktykę.

Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" opracowuje również aplikacje w MS Access (profesjonalne bazy danych).

W profilu działalności Biura jest także tworzenie i administrowanie stronami www.

Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" dr Krzysztof Mazurek, 61-702 Poznań, ul. Gwarna 11/4       M: +48 601 714 979