Biuro Usług Informatycznych "BUFOR"  dr Krzysztof Mazurek - Oferta Comarch ERP Optima

Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" jest od wielu lat partnerem firmy COMARCH i świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania oprogramowania Comarch ERP Optima. Oprócz sprzedaży Biuro oprócz sprzedaży oprogramowania zapewnia  profesjonalne doradztwo przy organizacji procesów wdrożeniowych, w tym:

  • analiza całokształtu obiegu dokumentów w firmie (workflow) w celu określenia obiegu dokumentów,

  • doradztwo w zakresie kategoryzacji procesów oraz dokumentów firmowych
  • w module KSIĘGOWOŚĆ - doradztwo z zakresu rachunkowości (m. innymi budowa planu kont, konstrukcja schematów księgowych, konstrukcja sprawozdań użytkownika, doradztwo przy tworzeniu polityki rachunkowości, itp.)

  • w module HANDEL - organizacja sprzedaży wielostanowiskowej z wykorzystaniem urządzeń skanujących, zarządzanie strukturą wielomagazynową, doradztwo z zakresu obsługi sprzedaży (m. innymi organizacja przetwarzania dokumentów w działach sprzedaży, organizacja kodowania towarów w magazynie)

  • w module KADRY I PŁACE - doradztwo z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowych (struktura wynagradzania, organizacja harmonogramów czasu pracy, deklaracje ZUS)

  • w module KASA/BANK - organizacja rejestrów księgowych i schematów księgowania

Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" zapewnia także usługi w zakresie serwisu, kontroli, konserwacji i administrowania bazami danych programów Comarch ERP Optima oraz gwarantuje wysoką jakość usług wdrożeniowych przy wszystkich modułach Comarch ERP Optima w firmach o różnym profilu działalności oraz w Biurach Rachunkowych.

Wśród kilkudziesięciu klientów Biura Usług Informatycznych "BUFOR" znacząca liczbę stanowią Biura Rachunkowe. Comarch ERP Optima staje się najlepszym na rynku programem do zarządzania biurem rachunkowym i kancelarią na wszystkich etapach obsługi klienta. Dzięki dużemu doświadczeniu Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" wdraża rozwiązania oparte o Comarch ERP Optima w Biurach Rachunkowych obsługujących klientów o różnych profilach działalności gospodarczej i różnych sposobach ich dokumentowania (KPiR, Księga Handlowa, Ryczałt)

Niezależnie od procesów wdrożeniowych pomagamy klientom w tworzeniu zestawień księgowych i/lub handlowych, opracowaniu szablonów analitycznych wykorzystujących zapytania SQL oraz w budowie analiz finansowych, wykorzystując oprogramowanie Microsoft Office (programy MS Excel i MS Access).

 

 

 

 

Aktualna wersja Comarch ERP Optima - 2023.1.0.444

 

Pracownicy Biura są profesjonalistami i gwarantują najwyższy poziom usługi

Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" dr Krzysztof Mazurek, 61-702 Poznań, ul. Gwarna 11/4       M: +48 601 714 979