Biuro Usług Informatycznych "BUFOR"  dr Krzysztof Mazurek - Szkolenia

Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" Studium Szkoleniowe organizuje i prowadzi od wielu lat profesjonalne szkolenia oraz kursy z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz szkolenia specjalistyczne z obsługi programów pakietu biurowego Microsoft Office. Biuro specjalizuje się w problematyce zarządzania danymi w programie Microsoft Excel, tworzenia specjalistycznych szablonów analitycznych z użyciem makrodefinicji i z wykorzystaniem Microsoft Visual Basic (szczególnie dla przetwarzania analitycznego - Data Mining i Text MIning). Szkolenia prowadzone sa również w tematyce zaawansowanej edycji dokumentów w programie Microsoft Word oraz wykorzystania programu ACCESS do tworzenia baz danych.

Również w ramach szkoleń (szczególnie dla grup zorganizowanych) "BUFOR" Studium Szkoleniowe organizuje i prowadzi zajęcia z budowy prezentacji multimedialnych w programie Microsoft PowerPoint. Szkolenia te są skierowane przede wszystkim dla pracowników naukowych wyższych uczelni, nauczycieli szkół średnich i gimnazjów oraz wszystkich tych, którzy wyniki swoich przemyśleń muszą prezentować swoim odbiorcom (pracownicy marketingu, reklamy).

Organizacja szkoleń odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu szczegółowego programu. Poziom szkoleń i kursów uwzględnia poziom zaawansowania słuchaczy, a proponowany program zakłąda maksymalne powiązanie programu szkolenia z codziennymi zagadnieniami.

 

Biuro Usług Informatycznych  "BUFOR" wykorzystuje od 1994 roku  programy firmy Comarch (wcześniej CDN) - Comarch ERP Klasyka, następnie Comarch ERP Optima - w równolegle prowadzonej przez Biuro działalności edukacyjnej. Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" było organizatorem zajęć z informatyki zarządczej oraz rachunkowości informatycznej w Policealnych Szkołach Rachunkowości, a w chwili obecnej w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, organizując zajęcia na kierunkach Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja jak i na studiach podyplomowych z wykorzystaniem programów Comarch ERP Optima.

Dlatego też Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" zapewnia wysoką jakość usług wdrożeniowych potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym.

Pracownicy Biura są profesjonalistami i gwarantują najwyższy poziom usługi

Biuro Usług Informatycznych "BUFOR" dr Krzysztof Mazurek, 61-702 Poznań, ul. Gwarna 11/4       M: +48 601 714 979